Listen

Thesis and research works

  • Tobar Nicolau, A., "Caracteritzacions d'algunes famílies d'uninormes discretes i de funcions d'implicació derivades". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2019. Degree Final Project.