Listen

Incorporació de Raquel Fernández, contractada predoctoral FPU

(Available only in default language)

Realitzarà la tesi doctoral en una de les línies de recerca del grup SCOPIA

Localització: Palma

Aquest 25 de setembre, Raquel Fernández Peralta s'ha incorporat al grup SCOPIA després d'obtenir un contracte predoctoral per a la formació de professorat universitari. Aquest contracte (antigues beques FPU) és una ajuda per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries, que facilitin la futura incorporació d'aquestes persones al sistema espanyol d'educació superior, i d'investigació científica.  El contracte predoctoral té una durada de 4 anys i està finançat per la Secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació. La doctoranda s'ha incorporat ja al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i al grup SCOPIA de forma efectiva a l'espera de la modificació oficial de la composició que es produirà dia 1 de gener de 2019. La direcció de la tesi doctoral recaurà en els doctors Sebastià Massanet i Arnau Mir.

Cal remarcar que la contractada predoctoral ha col·laborat ja activament amb el grup SCOPIA durant els tres darrers anys. Al 2017, va comptar amb una beca de col·laboració dins del grup desenvolupant, sota la direcció d'Arnau Mir i Sebastià Massanet, un nou detector de contorns basat en la tècnica SMOTE i la regressió logística, derivant-se una publicació al congrés EUSFLAT 2017. L'any següent, Raquel Fernández va comptar amb una beca de col·laboració en del Dept. de Ciències Matemàtiques i Informàtica concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, per realitzar tasques d'investigació dins del grup, sota la direcció de Sebastià Massanet. S' aconseguiren obtenir caracteritzacions axiomàtiques d'algunes famílies d'implicacions, donant lloc a una comunicació en el congrés IPMU 2018. Finalment, aquest any ha seguit col·laborant amb el grup, aconseguint una nova publicació en el EUSFLAT 2019 .

El projecte de tesi doctoral té com a principal objectiu la caracterització de diversas famílies de funcions d'implicació borroses i l'estudi de les interseccions entre les anteriors famílies per clarificar l'estructura i les relacions existents entre aquestes famílies.  Així, s'intentaran caracteritzar les (h,e)-implicacions, les (S,N)-implicacions derivades de negacions no contínues i algunes generalitzacions de les implicacions de Yager. Un segon objectiu del projecte de tesi doctoral serà iniciar una nova línea d'investigació en les aplicacions de les funcions d'implicació borroses a l'anàlisi de dades i en concret, al descobriment de subgrups. Aquesta tècnica permet descobrir relacions estadísticament significatives entre diferents objectes d'un conjunt de dades respecte a una propietat específica d'interès per l'usuari.  Es pretén crear nous algoritmes de descobriment de subgrups basats en implicacions borroses i aplicar-los, en col·laboració amb investigadors de l'IdISBa, a descobrir subgrups en dos conjunts de dades biomèdics: en bases de dades de característiques de lesions dèrmiques (melanomes, carcinomes, etc.) i de cicatrius postoperatòries de cirurgia abdominal.

Event date: 25/09/2019

Publication date: 24/09/2019