Thesis and research works

  • Margarita Mas Grimalt, "t-operadors i uninormes en el marc de la teoria de connectius per a la lògica borrosa i l'agregació de la informació". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2001. Doctoral thesis.
  • Isabel Aguiló Pons, "Contribució a l'estudi del coneixement qualitatiu d'una base de regles". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2001. Doctoral thesis.