Listen

Thesis and research works

  • Massanet, S., "Contribucions a l'estudi de les implicacions borroses. Noves construccions i aplicacions a l'anàlisi d'imatges.". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2012. Doctoral thesis.
  • Juan Vicente Riera Clapés, "Una Contribució a l'estudi dels nombres borrosos discrets les seves aplicacions". Universitat de les Illes Balears, Spain, 2012. Doctoral thesis.